Vanliga frågor om cykling – Vi går igenom allt du behöver känna till!

Efter att ha sökt runt lite på internet så har det visat sig att det finns många människor ute i landet som har frågor som regler när det kommer till cykling. Därför har vi samlat ihop de 12 mest sökta frågorna och besvarat dem i denna artikel så att just du kan få svar på det du söker! 

 1. Vilken sida ska man cykla på?

Enligt Transportstyrelsen så är det höger sida som gäller för dig som cyklar. 

 1. Får man cykla på trottoaren?

Om den finns cykelbana där man cyklar så skall den användas. Saknas det kan man cykla på höger sida av trafikleder. På trottoar eller gångbana får du leda cykeln men inte cykla på den. Det finns ett undantag som är för barn under 8 år som får cykla på gångbanor. 

 1. Får man cykla mot enkelriktat?

Även om detta är en lag som det ofta bryts mot så får du inte cykla mot enkelriktat. Du får heller inte leda cykeln mot enkelriktat vilket är ett misstag som många gör.  

 1. Är det åldersgräns på elcykel?

Det finns ingen åldersgräns för att ta sig fram på el elcykel och heller ingen specifik regel om hjälm, utöver den som vanligtvis gäller med att barn upp till 15 enligt lag ska använda cykelhjälm. 

 1. Får man cykla över ett övergångsställe?

Man får cykla över ett övergångsställe men om man cyklar så är det cyklisten som har väjningsplikt för bilar och bilar behöver inte stanna för dig. Hoppar du däremot av cykeln och leder den så har du företräde och betraktas som gående. 

 1. När får man cykla utan hjälm?

Vid 15 års ålder är det valfritt om man vill använda hjälm eller inte. Det är värt att tillägga att hjälm är rekommenderat oavsett ålder av säkerhetsskäl. 

 1. Får man cykla full?

Man får cykla berusad och det finns ingen lag som säger något annat. Men det är värt att känna till att om en olycka skulle inträffa eller om man cyklar på ett sätt som kan orsaka olyckor så kan den berusade personen dömas för styrstångsfylleri.   

 1. Cykla full straff?

Att bara cykla berusad ger inget straff. Men om du är inblandad i en olycka eller cyklar på ett sätt som är vårdslöst i trafiken kan man i värsta fall bli av med körkortet som straff. 

 1. Får man cykla elcykel berusad? 

Om du har en elcykel som går i max 25 km/h så gäller samma sak som för vanliga cyklar och det finns ingen regel som säger att du inte får göra det. 

 1. Får man ta med cykel på pendeln? 

På de flesta platser får man inte ta med cykeln på pendeltåg, buss eller spårvagn. Men det kan variera något beroende på var i Sverige man bor så kolla upp hur det är lokalt just för dig. Det brukar vara okej att ta med cykeln på pendelbåtar.  

 1. Får man ta med cykeln på tåget? 

Det beror på vilket företag man åker med. SJ brukar inte godkänna det om cykeln inte är ihopfälld och nerpackad. FlixTrain godkänner det och regionala tåg brukar ofta godkänna att man tar med den. 

 1. Får man ta med cykeln på bussen?

Nej, då det ofta är ont om plats på bussar så får man som regel inte ta med cykeln. 

Slutsats

Vi hoppas att du blivit lite visare av denna artikel och fått svar på de frågor du har haft om cykling och vilka regler som gäller. Är det något du är osäker på så gör en extra googling så finner du snabbt mer utförliga svar!