Varför hoppar kedjan på cykeln? 

Cykelkedjan är en av de viktigaste sakerna på din cykel. Det är den som överför kraften från pedalerna till hjulen, vilket gör att cykeln rör sig framåt. När kedjan hoppar, kan det vara både frustrerande och potentiellt farligt. Här är några vanliga orsaker till varför detta händer:

Orsaker till att kedjan hoppar

 1. Slitna delar: Kedjan, kassetten (bakre kugghjulen) och framklingorna (främre kugghjulen) slits över tid. En sliten kedja eller slitna kugghjul kan leda till att kedjan inte greppar ordentligt och därmed hoppar av.
 2. Feljusterad växling: Om växelvajrarna är lösa eller feljusterade, kan växeln inte placera kedjan exakt på kugghjulen, vilket kan leda till att kedjan hoppar.
 3. Lös kedja: En kedja som är för lös kan lättare hoppa av kugghjulen. Detta kan bero på att kedjan har sträckts ut med tiden eller att bakhjulet inte är ordentligt spänt.
 4. Smuts och skräp: Smuts, lera och annat skräp kan samla sig på kedjan och kugghjulen, vilket kan störa kedjans rörelse och orsaka att den hoppar. Extra vanligt på MTB-cyklar. 
 5. Defekta eller böjda komponenter: En böjd växelarm (derailleur) eller en böjd kedja kan också göra att kedjan hoppar.

Tips för att undvika att kedjan hoppar

Regelbundet underhåll:

 • Rengöring: Håll kedjan och kugghjulen rena från smuts och skräp. Använd en borste och ett milt rengöringsmedel för att tvätta dem regelbundet.
 • Smörjning: Applicera cykelolja på kedjan efter rengöring för att säkerställa smidig rörelse och förhindra rost.

Kontrollera slitage:

 • Kedjan: Använd en kedjemätare för att kontrollera om kedjan är förlängd och behöver bytas ut.
 • Kugghjulen: Inspektera kassetten och framklingan för tecken på slitage och ersätt dem vid behov.

Justera växlarna:

 • Växelinställning: Se till att växelvajrarna är rätt spända och att växlarna är korrekt justerade. Detta kan göras själv med hjälp av en manual eller lämnas till en cykelmekaniker.

Kedjespänning:

 • Bakhjulets position: Kontrollera att bakhjulet är rätt positionerat och ordentligt spänt så att kedjan inte är för lös.

Inspektera komponenter:

 • Raka delar: Se till att växelarmen och kedjan inte är böjda eller skadade. Om de är det, byt ut dem snarast.

Hur man sätter på kedjan igen om den hoppar

Om kedjan hoppar av mitt under en cykeltur, så är det som tur ganska enkelt att sätta på den igen. Nedan går vi igenom hur du gör steg för steg. 

 1. Stanna säkert: Stanna cykeln på en säker plats, bort från trafiken.
 2. Kontrollera växelinställningen: Skifta växeln till det lilla kugghjulet bak och det lilla kugghjulet fram.
 3. Sätt på kedjan:
  • Fram: Om kedjan har hoppat av framklingan, lyft den och placera den på den minsta framklingan.
  • Bak: Om kedjan har hoppat av bak, placera den på den minsta kuggkransen på kassetten.
 4. Snurra pedalerna: Lyft bakhjulet från marken och snurra pedalerna försiktigt med handen för att hjälpa kedjan att sätta sig på plats.
 5. Kontrollera: Dubbelkolla att kedjan sitter ordentligt och att den rör sig smidigt över kugghjulen när du växlar.

Att hålla cykeln väl underhållen och vara medveten om de vanligaste orsakerna till att kedjan hoppar kan göra cyklingen säkrare och mer njutbar. Regelbundet underhåll och snabb åtgärd vid problem är nyckeln till en smidig cykeltur.